Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště

Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
video
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště
Prodej komerčního pozemku,1500 m2, Sedliště

Popis nabídky

Nabízíme pozemky, vyměřené na základě budoucího geometrického plánu, které jsou umístěny na kraji obce Sedliště, hned u Frýdeckého lesa. Svou polohu a dostupnost řadí mezi své přednosti, včetně dvou sjezdů z hlavní komunikace, kde nebudete mít problém ani s kamionem.
Dojezdová vzdálenost k dálnici ve směru Český Těšín je pouhých 5 minut, směr Ostrava nebo Brno je to 10min.

Na pozemku je vypracovaný projekt pro výstavbu autodílny s administrativní části, včetně stavebního povolení. Elektřina i vodovod jsou na hranici pozemku. Lze využít i pro rodinné bydlení spojené s podnikáním. V případě zájmu lze zakoupit i další parcely nebo celý soubor pozemků.

Dle územního plánu se jedná o PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ a lze je využít:

Hlavní a převládající využití:
- pozemky a stavby pro výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby

Využití doplňující a přípustné:
- veřejná prostranství
- stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch výroby a skladování a bezprostředně souvisejí
s jejich provozem
- občanské vybavení komerčního typu související s provozem, např. podnikové prodejny
- doprovodná a ochranná zeleň
- dopravní a technická infrastruktura
- nezbytný průchod cyklistických stezek, pěších cest

Využití podmíněně přípustné:
- stavby pro bydlení pouze pro majitele nebo správce provozoven, výrobních a skladovacích areálů

Využití nepřípustné:
- pozemky a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu– chov hospodářských zvířat ve velkém
- stavby, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby
- stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající, doplňující a přípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání:
- dodržení výškové hladiny odpovídající v zastavitelných plochách max. třem podlažím staveb pro
bydlení, v zastavěném území nepřevyšující stávající výrobní a skladovací objekty a zařízení

Zajímají vás podrobnější informace? Zavolejte a pojďme se na pozemek společně podívat.

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 2161 Lokalita Obec Sedliště Cena Cena pozemku 2 100 / m2 Poznámka cena na dotaz u RK
Kontaktujte nás
*
*
*
email: fname: phone:
Poloha zadaná inzerátem je obec